1417. 3. oktober. Wismar


Hansereces af hansedagen i Wismar indeholdende følgende punkter med relevans for danske forhold.

1) Hansestædernes rådsudsendinge udfærdiger i fællesskab et brev til kong Erik 7. af Pommern, hvori de meddeler, at de holstenske herrer for kort tid siden skriftligt har oplyst dem om, at de er villige til at overholde alt det, som er blevet aftalt under det seneste forhandlingsmøde, samt at de af dem udpegede fyrster og hansestæder skal være dem mægtige til ret. I forlængelse heraf håber hansestædernes rådsudsendinge, at kong Erik også er villig til at underkaste sig en retslig afgørelse. Såfremt kong Erik er villig til det, håber hansestædernes rådsudsendinge, at den retslige afgørelse vil falde ud til kong Eriks fordel. Ifald den retslige afgørelse falder ud til kong Eriks fordel, lover hansestædernes rådsudsendinge, at de vil sikre, at kong Erik forbliver ved sin ret.

2) Hansestædernes rådsudsendinge beslutter, at Lübeck skal sende en udsending til kong Erik for at undersøge, om kong Erik vil acceptere de tre punkter, som de seneste forhandlinger mellem kongen og de holstenske herrer strandede på, nemlig for det første punktet om Tønder og det derved liggende herred, for det andet punktet om genoverdragelsen af Slesvig til kong Erik samt for det tredje punktet om den retslige afgørelse af klagepunkterne.

10) Hansestædernes rådsudsendinge udfærdiger i fællesskab et skriftligt svar på det brev, som Heinrich 4., hertug af Slesvig, har sendt til hansestæderne. Heri meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at det glæder dem at vide, at de holstenske herrer for det første er villige til at underkaste sig en retslig afgørelse i striden mellem dem og kong Erik 7. af Pommern, samt at de holstenske herrer for det andet vil lade de af dem udpegede fyrster og hansestæder være dem mægtige til ret. Derudover meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at de gerne havde set, at striden var blevet bilagt under det seneste forhandlingsmøde mellem de holstenske herrer og kong Erik i Slesvig, og at forhandlingerne ikke var strandet grundet petitesser. I forlængelse heraf meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at Lübeck vil sende udsendinge hen til de holstenske herrer for at mægle i striden, såfremt de holstenske herrer ønsker at genoptage fredsforhandlingerne.

Tekst

Anno Domini 1417 dominica post festum Mychaelis archangheli domini nunctii consulares civitatum: de Lubek Conradus Brekewolt , Reynoldus de Kalven ; de Rozstok Ulricus Grulle , Hinricus[1] Bagelen ; de Sundis Symon de Urden ; de Wissemaria Hermannus Meyer , Johannes Bantzecow , Hinricus de Clene , Gherardus Below , Ghobelinus de Sterne et Johannes Vrese , in Wismaria congregati, infrascripta tractaverunt negocia.

<1> To dem ersten ward gheramet enes breves an den heren koning van Dennemarken, ludende, alze hir na screven steyt:

Post salutacionem. Irluchtigeste hocheborne vorste (etc. = DD 1417. 3. okt., nr. 14171003002)

<2> Dessen breff an den heren koning to sendende ward ghelecht by de van Lubeke, dat se dat scholden vorarbeyden laten myd eme muntliken boden, myt bevele, dat de sulve bode spreken scholde, offt de here koning noch tolaten wolde de dre stucke, dar de deghedinge latest to Sleswyk twischen dem heren koninge unde den heren van Holsten umme entwey gingen, alze umme Tunderen unde de herde dar to belegen, umme de wedderantwerdinge der stad Sleswiik dem heren koninge na der vorschedinge unde umme de rechtwerdinge umme alle tosprake, alze dat an dem recesse, uppe der vorgherorden dachvard ghemaket, uterken ghescreven is. Bynnen der tiid by den heren van Holsten ok to vorarbeydende, offt se wad enkedes van en in den saken hebben konden, dat to dage unde vrede denen mochte.

[.....]

<10> Vortmer so ward gheramet enes antwerdes up der heren van Holsten breve an de stede ghescreven:

Post salutacionem. Leven gnedigen heren (etc. = DD 1417. 4. okt., nr. 14171004002)

[.....]

1. Hinricus] rettet fra Wynoldus i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.