[1417. 3. oktober . Wismar]


Skrivelse fra hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Wismar, til kong Erik 7. af Pommern.

Hansestædernes rådsudsendinge meddeler, at de holstenske herrer for kort tid siden har skrevet til dem, at de er villige til at overholde alt det, som er blevet aftalt under det seneste forhandlingsmøde, samt at de af dem udpegede fyrster og hansestæder skal være dem mægtige til ret.

I forlængelse heraf håber hansestædernes rådsudsendinge, at kong Erik også er villig til at underkaste sig en retslig afgørelse. Såfremt kong Erik er villig til det, håber hansestædernes rådsudsendinge, at den retslige afgørelse vil falde ud til kong Eriks fordel. Ifald den retslige afgørelse falder ud til kong Eriks fordel, lover hansestædernes rådsudsendinge, at de vil sikre, at kong Erik forbliver ved sin ret.

Tekst

Post salutacionem.

Irluchtigeste hocheborne vorste, leve gnedige here.

Juwe koninglike gnade wet wol, dat wy uns vakene unde vele myt groten kosten unde arbeyde truweliken bewiset hebben, dat wi gerne gheseen hadden, alze verne de almechtighe God sine gnade dar to wolde gevoged hebben, dat de unwille twischen juwen gnaden unde den heren van Holsten, leyder lange tiid gheweset, mochte syn vorscheden geworden; unde n{uo} int lateste unse vrunde dar umme gesand hadden to dem dage, des vorramed was up Unser Vrowen dach assumpcionis nyest vorleden twischen juwen gnaden unde den Holstenheren; dar doch alle ding an beyden siiden so vullenkomen zik nicht vorvolghede, alze wii uns wol vormodet hadden; unde wente wii vele unde grot ghezecht unde van uns ghescreven hebben, wo hoge ziik juwe gnade vorboden hefft, unde de heren van Holsten kortliken an unse stede ghescreven hebben, dat se alle ding ghehalden hebben van des vorscreven dages wegen, alze des vorramet was, dar doch vele gebrekes ane was, an eren vorgherorden breven zik hochliken vorbedende, dat ere heren unde vrunde unde wii erer to rechte scholen mechtych wesen.

Hir umme, leve gnedige here, so bidde wy juwe koninglike gnade denstliken, myt gantzer andacht begerende, dat gy umme de leve Godes anseen dat mene gud der lande unde lude, dat van dem vorscreven unwillen to rucge geyt, unde keren juwe gnade dar to, dat id noch to rechte kome, also dat id to irkennende sii, we recht edder unrecht hebbe, wente wii to der almechticheyt Godes hopen unde vormodende synt, dat id recht juwen gnaden tovalle.

Unde wanne id n{uo} to rechte queme unde juwen gnaden dat recht tovylle, alze wy hopen, dat id do, so wille wy by juwme rechte gerne blyven, alze wii alleweghe overbodych gheweset sint, by dem rechte to blyvende.

Duchte ok juwen gnaden, dat wii hir vurder ane denen konden, dat id to dage unde to rechte komen mochte, dar en wolde wii noch koste noch arbeyd ane sparen.

Juwe konichlike gnade beware de koning der ere to langen saligen tiden, bedende over uns.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.