[1417. 4. oktober . Wismar]


Skrivelse fra hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Wismar, til de holstenske herrer.

Hansestædernes rådsudsendinge meddeler, at det glæder dem at vide, at de holstenske herrer for det første er villige til at underkaste sig en retslig afgørelse i striden mellem dem og kong Erik 7. af Pommern, samt at de holstenske herrer for det andet vil lade de af dem udpegede fyrster og hansestæder være dem mægtige til ret.

Derudover meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at de gerne havde set, at striden var blevet bilagt under det seneste forhandlingsmøde mellem de holstenske herrer og kong Erik i Slesvig, og at forhandlingerne ikke var strandet grundet petitesser. I forlængelse heraf meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at Lübeck vil sende udsendinge hen til de holstenske herrer for at mægle i striden, såfremt de holstenske herrer ønsker at genoptage fredsforhandlingerne.

Tekst

Post salutacionem.

Leven gnedigen heren.

Wy hebben wol vovnomen juwer herlicheyd breve an de stede Lubek, Rozstok, Stralessund unde Wysmar ghescreven; under anderen worden inneholdende, dat juwe heren, juwe vrunde, unde de stede juwes rechtes alleweghe scholen mechtych wesen, alze umme den unwillen twischen dem heren koninge van Dennemarken unde juwen gnaden, dat wy tomale gerne horen; unde hadden wol ghehopet, dat sodane unwille uppe der latesten[1] dachvard to Sleswiik gheholden scholde hebben vrundliken vorlecht werden, dat doch myt klenen stucken, alze wy irvaren hebben, ghehindert ward, Gode gheclaget; dat uns van herten led is.

Hir umme, leven gnedigen heren, wolde gy juwe gnaden dar to negen, dat me noch wes vorarbeyden unde vordsetten mochte, dat to vrede unde gnaden entliken denen konde, so scholden unse vrunde, de van Lubeke, yegen juwe gnade up ene beleghelike stede ere sendeboden gerne senden, muntliken myt juwen gnaden dar an to[2] sprekende, unde bidden, juwen willen dar ane den van Lubeke to vorscrivende.

Konde wy ok vurder denne dar wes to denen, dar wolde wy uns vlitliken ane bewisen.

[.....]

God almechtych sterke unde beware juwe gnade to langen saligen tiiden.

1. latesten] latest, Aa. 2. to] mangler i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.