[Omkring 1417 - 1438]. 27. oktober. Stargard i Pommern


Tekst efter A.

Tekst

Ewinnælegæ helsæ meth gud ♦ Widæ skatu Othæ Foss ath jæc Sten Basse sund och helbreidæ ær och far thy tro ængæ flywæ sawnær om ther wordær noger sawen saudh ♦

Item bether jæch tig ath tu wel gorer och beræter minæ wornædæ som thu utij wære haffuer ath the were mic behiælpleg meth en hiælp far thy ath thet ganger mic gans hart om thæring ♦

Och wore thet so at thet æij ske kan tha nyd Pær Oxæ til hiælp och ander wenær ath thet skee[1] och skr<i>ff[2] mic til hwor thet ther om gor och om alle stycke som om korn och om olden och om minæ wenær hwor thet thym gar ♦

Och thet som tumic til skriffer ther kan Pær Oxæ giffæ tig best sin till hwor thet skal æfter mic komæ ♦

Item skaltu widæ ath tu wid thet ath jæc ænktæ hiæm kan komæ utii winter far thy fly thet so om allæ stykæ som jæch tig tiltror och thu wel gør och so ath the som mich til horer ath thym ængæn vræth sker och the som kloster till horer aff ængæn man so fræmt som thu thet weriæ kant ♦

Item wid ath thet ganger mic ganss hart om thering far thy rambæ mith bæstæ thet thu kant meth Pær Oxæs hiælp och sænt hannvm thettæ breff æller før hannvm thet sælff so math tu talæ meth hanum om allæ styckæ och han meth tig som mic macht po liger

Item ware tig far the two som mic længæ æfter haffæ ganget

Ther meth befaler jæc tig gud ♦ Skreff<et> [3] utij Stargarde utij Pomæren sante Symon et Jude affften vnder mit jnseilæ Sten Basse etcetera ♦

1. skee] Det sidste e er utydeligt skrevet og skal måske læses som r, A. 2. skr<i>ff] skrff, A. 3. Skreff<et> ] Skreff, A.

Oversættelse

Evig hilsen med Gud! Du skal vide, Otto Fos, at jeg, Sten Basse, er sund og rask, og tro derfor ingen løse rygter, hvis der bliver fortalt noget rygte.

Ligeledes beder jeg dig meddele og fortælle mine vornede, som du har i din varetægt, at de skal være mig behjælpelig med en hjælp, eftersom jeg meget stærkt mangler forplejning.

Og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så nød Peder Oxe og andre venner til at hjælpe, så at det kan lykkes, og skriv til mig, hvordan det går dermed, og om alle punkter: om korn og om olden; og om mine venner, hvordan det går dem.

Og Peder Oxe kan bedst rådgive dig om, hvordan det, som du skriver til mig, skal nå frem til mig.

Ligeledes skal du vide, at du – ved det at jeg ikke kan komme hjem til vinter – derfor på alle punkter skal ordne det således, som jeg forventer af dig; og du skal handle rigtigt og således, at der ikke sker dem, som hører under mig, og dem, der hører under klosteret, nogen uret fra nogen mand, såfremt du kan afværge det.

Vid ligeledes, at jeg meget stærkt mangler forplejning; derfor skal du opnå det bedste du kan for mig med Peder Oxes hjælp; og send ham dette brev eller bring det selv til ham; så kan du tale med ham og han med dig om alle punkter, som er vigtige for mig.

Ligeledes skal du vare dig for de to, som længe har efterstræbt mig.

Dermed betror jeg dig i Guds varetægt. Skrevet i Stargard i Pommern, sankt Simon og Judas' aften, under mit segl, Sten Basse og så videre.