1417. 23. november.


Kong Erik 7. af Pommern lover at holde hertug Johann af Mecklenburg, der er gået i borgen for ham for en fred og en rettergang med holstenerne, skadesløs for dette løfte.

Tekst

Wy Erik van Godes gnaden der ryke Dennemarken Sweden Norwegen der Wende vnde der Goten koning vnde hertoge to Pomeren bekennen vnde bethugen openbaar vor alle den gennen de dessen breff zeen edder horen dat wy hebben vtgesettet den irluchtigen fursten heren Johanne hertogen to Meklenborch greuen van Zwerine vnde der lande Rostok vnde Stargarde heren vnsen leuen oem de vor vns gelouet heft vor enen vrede vnde rechtgank den Holsten heren alse de breff wol vtwiset dar he anne gelouet heft . des wy vnde vnse nakomelynge vnser ryke em vnde syne eruen vruntliken beneemen willen vnde scholen vnde sunder schaden holden . ♦

Alle desse vorscreuene stucke loue wy koning Erik vorscreuen vor vns vnde vnse nakomelynge der rijke deme ergenanten hertoge Johanne vnde sinen eruen stede vnde vast to holdende sunder jeningerleye argelist ♦

To merer witlicheyt so hebbe wy vnse secretum mit witschopp heten hengen an dessen breff de gegeuen is na Godes bort verteynhundert jaar darna in deme souenteynden jare an deme dage Clementis des hilligen marteleres ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.