1417. 20. december.


Magistraten i Malmø giver borgeren Peder Exing skøde på en gård i Vestergade.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Magistraten i Malmöe gifwer borgaren Petro Exing fasta på en gård i Malmöe, som rädmand Peer Olofson honom såldt. Datum vigilia sancti Thomæ apostoli \ 21 december \ 1417.

b) Pehr Olssons borgares i Malmöe uthgifne skiötebreef åth förde Nilss Exings broder Petro Exing på een gård liggiandes i Malmöe på wästre gaatan hoos Anders Bruns gårdh som af forde mens wittnesskriftt attesteras. Datum 1417

c) Magistraten i Malmö. 1413†.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.