1417. Voer herredsting


Et tingsvidne om, at Jon Gundesen har solgt Mikkel Olufsen sin gård og sit enemærke i Hoved (nu Hovedgård).

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et thingsuinde aff Wohrherritztingh, at Joen Gundissen solde Mickell Olluffsen sin gaardt och ennemercki vdi Hoffuit, ♦

Daterit[1] 1417. ♦

1. Daterit] mgl. i A-reg., i stedet læses Anno.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.