1417..


Oluf Hemmingsen skøder Skemminge kloster (nu: Maribo kloster) gods i Agerup i Våbensted sogn og i Reersø i Sakskøbing landsogn.

Tekst efter reg.

Tekst

Oluff Hemmingsøns skiødebreff thill Skemminge kloster paa goedz i Agerpe i Wanstacke sogn, och i Redersø i Saxkiøbinghsogn ♦

1417. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.