1417..


Hr. Anders Jakobsen Lunge af Egede mageskifter en gård i Tornemark til biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde for gods i Nybølle.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Anders Jepssenn Lunge aff Jegede. oplader bisp Jens aff Roskilde, en gard j Toremarck och fick wederlaug egienn vdj Nybølle, ♦

1417. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.