1417..


Biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde mageskifter til dekanen ved Københavns kapitel gods i Kollekolle for gods i Hvidovre.

Tekst efter reg.

Tekst

ij mageschiffte breff emellom bischop Jens och degen j Kiøpenhagen, om godtz j Kollekolde som degen fick och gaff godtz egienn vdj Øffre ydre thill bispenn ♦

Datum 1417. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.