1417..


Jens Villadsens hustru og sønner lejer af Antvorskov kloster for deres livstid en gård i Valbyvester (senere: Store Valby, nu forsvundet landsby), der kaldes Tryggevælde.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Willadtzøns hostrue och sønner , haffde wdj leie aff closter, att motte beholde dieriss liffs thiidt en gaard som kaldiss Tryggewelde och ligger vdj Waldby wester ♦

Anno 1417 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.