1417..


Lars Henriksen Båd (af Langeland) overdrager Niels Jakobsen (Algudsen) en søsterlod i Rågelund, som han fik efter sin hustru, og erklærer, at der hermed er skiftet imellem dem.

Tekst efter reg.

Tekst

Lassse Henndricksønn som kaldtis Boed oplod Niels Jbssønn enn søster lod i Rogelund, som hannem war tilfaldenn med sinn høstrue , och giffuer hannem fuld affkald for alt det schiffte som thennem emellom war ♦

1417 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.