1417..


Bo Ebbesen, borgmester i Skælskør, lejer for sin og sin hustrus levetid en bod af Antvorskov kloster mod en årlig leje på to grot.

Tekst efter reg.

Tekst

Boe Ebbessønn borgemester i Schielskør, wederkiender sig i leye att haffue annamit, i sin thiid och sinn høstruis aff closter enn dieriss boed liggendis westen hoess broen, for ij grote aarlige affgifft ♦

1417 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.