1417..


Forstanderen i Slagelse Helligåndshus udlejer alt husets gods i Slagstrup til Fobis, borgmester i Slagelse, mod en årlig lejeafgift på fire daler.

Tekst efter reg.

Tekst

Forstanderen vdj helliggiestis i Slawelsse; haffuer forlehnt Fobis borgemester ibidem med ald helliggiestis guodtz i Slagstrup for 4 daller aarlige affgifft ♦

Daterit anno 1417 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.