1417.


Sjællands landsting vidimerer tre breve af Jens Rud til Næstved Skt. Peder kloster: et gavebrev af 1411, et skødebrev af 1414 og et gavebrev af 1399.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse de placito generali Selandie super prenotatas tres litteras[a] Johannis Rwt ♦ Mcdxvii ♦

a. prenotatas tres litteras] Dipl. Dan. 1411, 14119999026; Dipl. Dan. 1414, 14149999024; Dipl. Dan. IV:7, 1399 nr.155 (trykt version). .

Oversættelse

Vidisse udstedt af Sjællands landsting af Jens Ruds førnævnte tre breve. 1417.