1417.


Anders Jakobsen Lunge udsteder kvittering til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Anders Lunge riddere quit oc arsagæ giuer closter for alt thet som closther hauer oppæbaret aff siit gotz i Holme siden han fic thet ♦ Mcdxvii ♦ Tres sunt hujusmodi quittantie annexe.

Oversættelse

Anders Lunge, ridder, erklærer klosteret kvit og ansvarsfrit for alt det, som klosteret har oppebåret af hans gods i Holme, siden han fik det. 1417. Tre kvitteringsbreve er vedhæftet dette.