1417..


Optegnelse i Den Tyske Ordens storskaffers regnskabsbog om, at dronningen af Danmark skylder storskafferen 300 engelske nobler på vegne af hr. Kristian Vendelbo.

Udtog efter Sattler l.l.

Tekst

Item unsir frauwe die konigynne von Denemarkte tenetur 300 Engelische nobelen von her Kirstan Wendelbus wegen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.