1417. .


Optegnelse i Den Tyske Ordens storskaffers regnskabsbog om, at Konrad Iserenford, som tidligere var ærkebiskoppens foged på Bornholm, skylder storskafferen på Marienburg 16 mark for 4 læster mel.

Udtog efter Sattler l.l.

Tekst

Item Conrat Eyserford[1] , der des bischoffes voith was von Bornholm, tenetur 16 mark vor 4 leste mels.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.