1417..


Optegnelse i Den Tyske Ordens storskaffers regnskabsbog om, at skipperne i Svaneke på Bornholm skylder storskafferen på Marienburg i alt 14 mark og 16 skot.

Udtog efter Sattler l.l.

Tekst

Item die stewgerlewte czu Swencke uf Bornholme tenentur 8 mark vor 8 schifpunt salcz.

Item 1 ½ mark czu frucht vor salcz und tonnen obir czu furen.

Item Arnt und die stewgerlewte tenentur 5 mark 4 scot und ist ungewisse.

Summa 14 mark 16 scot.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.