1417..


Hans Svanehals lejer en bod i Skælskør af Antvorskov kloster mod en årlig leje på to grot.

Tekst efter reg.

Tekst

Hanns Swannsshals wederkiender sig i leye att haffue aff closter enn boed liggendiss i Schielskør, for ij grot om aaret liggenndis westenn hoess thennd bod som Boo Ebbessønn haffuer aff closter hoess broenn ♦

1417 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.