[Omkring 1417?]..


Elene Pallesdatter (Taa), enke efter Jakob Jensen (Godov), skænker Antvorskov kloster en gård i Lyngby i Flakkebjerg (nu: Vester Flakkebjerg) herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Elinne Palnesdather i Orthorp Jacob Jonnssenns effterleffuersche, gaff closterit enn gaardt vdj Liungby i Flackebergs herrit, skylder iiij pund, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.