1417 [efter 7. februar]..


To præster erklærer, at Elene (Pallesdatter (Taa)) i sit testamente har skænket Antvorskov kloster en gård.

Tekst efter reg.

Tekst

Thuennde presters bekienndelsse at forne Elina haffuer vdj sit testamente giffuit closterit en gaard, ♦

1417 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.