1418. 7. januar.


Jens (Bondesen) Due og Sven (Nilsson) Sture, riddere, vidimerer det af ærkebiskop Peder af Lund m.fl. udstedte brev af 3. februar 1417, hvori de henskyder den endelige afgørelse af striden mellem kong Erik 7. af Pommern og biskoppen af Roskilde om København til et nævn af 12 velbårne, sandfærdige og aldrende mænd, bosiddende på Sjælland.

Udtog efter A. Det vidimerede brev er udgivet i DD 1417. 3. feb., nr. 14170203001.

Tekst

Wi Jens Dwe oc Swen Sture riddere gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne screfft høre eller see / oss effter wor heres føthelsses aar thusende firehwndrethe . vpa thet attende aar vpa sancti Canuti dagh ducis et martiris haffue seet oc skoet oc hørt grangiffuelicæ fore oss owerlesit et opit permens breff wraghet oc wskrapet oc . j alle made wfalsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wesse hengende jncigle jncighlet . hele oc holdne oc allstings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh som her effter følger ♦

Ffor alle mæn (etcetera = DD 1417. 3. feb., nr. 14170203001) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.