1418. 30. januar.


Lundenberg herreds rådmænd og menighed tilstår at have hyldet hertug Heinrich af Slesvig og svoret at være tro og lydige mod ham som deres rette arveherre og erklærer, at de vil give ham skyld og skat.

Tekst

Wẏ radmanne vnde gantze menheit an L{uv}ndbergheheerde . bekennen vnde betughen openbare an dessen breue . dat wi vnsem gnedighen heren hertoghen Hinrike van Sleswijk greuen to Holsten etcetera huldighet vnde sworen hebben tr{ue}we vnde vnderdanich to wesende / alse vnsem rechten erffboren heren vnde willen em sch{ae}t vnde schulde gheuen . vnde jn allermathe horsam wesen alse wi sinen vor olderen dan hebben / vnde st{ae}n anders neneme heren huldinghe to . wen em . vnde sinen eruen . ♦

Des to tughe so is vnses heerdes jngheseghel henghet an dessen breff de gheuen is na Godes bord veerteynhundert jare dar na an dem achteynden jare des sondaghes vor lichtmissen ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.