[1418]. 10. februar. København


Kong Erik 7. af Pommern meddeler Danzig og de andre preussiske stæder, at retsmødet mellem ham og de holstenske herrer er blevet berammet til at finde sted i Slesvig den 24. juni 1418. Kong Erik ønsker derfor, at Danzig og de andre preussiske stæder sender deres udsendinge til mødet.

Tekst

Den vorsichtigen borgermesteren unde ratluden van Danzike unde van den anderen hensesteden in Prutzen liggende, unsen guden vrunden, detur hec.

Ericus Dei gracia regnorum Dacie, Zwecie, Norwegie, Sclavorum Gothorumque rex et dux Pomeranie.

Unsen gunstigen grut vruntliken vorgescreven.

Alse jw lichte wol v{oo}rkomen is van deme unwillen, de[1] tusschen uns unde den Holstenheren herto geweset is, des se, Gode gelovet, des synnes geworden syn, dat se uns rechtes plegen willen, alse wy hopen, so dat se des blyven willen by twen borne heren unde by veer steden ute der hense; unde des geliikes wille wy ok na der wise, alse de deghedinge, de tusschen uns begrepen synt, utwisen; unde de dach edder tiid der schede schal wesen uppe sunte Johannes dach negest komende to middensommer[2] to Sleswiik.

Dar umme bidde wy jw vruntliken, dat gi dat so overspreken mit den steden, de to der hense høren, liggende in Prutzen, unde werden des een, dat gi juwe drepliken erbaren sendeboden denne by uns hebben to Sleswiik, uppe dat gi mogen to wetende krigen, welkere van uns recht edder unrecht heft, wente gi vorware loven mogen, dat wy anders nichtes hebben begherende weset, men rechtes, unde noch dagelkes begheren[3] .

Unde weygert uns des nicht; dat wille wy vruntliken tegen jw vorschulden.

In Christo valete.

Scriptum Kopenhaven die beate Scholastice nostro sub secreto.

1. de] den, A. 2. sunte Johannes dach negest komende to middensommer] dvs. sankthansdag, 24. juni 1418. 3. unde noch dagelkes begheren] mangler i DD 1418. 10. feb., nr. 14180210002 .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.