[1418]. 10. februar. København


Kong Erik 7. af Pommern meddeler rådet i Reval, at retsmødet mellem ham og de holstenske herrer er blevet berammet til at finde sted i Slesvig den 24. juni 1418. Kong Erik ønsker derfor, at rådet i Reval sender udsendinge til mødet.

Tekst

Ericus Dei gracia regnorum Daciae, Sveciae, Norwegiae, Slavorum Gothorumque rex, et dux Pomeraniae.

Unsern gunstigen grut vruntliken vorgescreven.

Guden vrunde!

Alse ju lichte wol vorkomen is de unwille, de tuschen den Holsten heren und uns is und bet her to geweset heft, des se Gode gelovet des sins geworden sint, dat se uns rechtes plegen willen, alse wi hopen, so dat se des bliven willen bi twe borne heren unde bi veer steden ute der hense; desgeliken wille wi ok in sulker wise, alse de degedinge twischen uns und en utwisen, und de dach schal wesen uppe s. Johannes dach to midden somere negest komende[1] to Sleswik.

Dorumme bidde wi ju, guden vrunde, vruntliken, dat gi denne juwe erbare sendeboden senden bi uns to Sleswik, uppe dat gi mogen horen, welk unser bede recht edder unrecht heft, wente gi vor ware loven mogen, dat wi ne anders begert hebben, noch begeren, den rechtes[2] .

Und weigert uns des nicht: dat wille wy vruntliken tegen ju vorsculden.

In Christo valete!

Scriptum Hafnis, die b. Scholasticae, nostro sub secreto.

1. s. Johannes dach to midden somere negest komende] dvs. sankthansdag, 24. juni 1418. 2. den rechtes] men rechtes, unde noch dagelkes begheren, DD 1418. 10. feb., nr. 14180210001 .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.