[1418. 18. februar]. Borgå


Hr. Claes (Pedersen) Flemming (lagman i Østerland, dvs. lederen af rettertingshandlingen i Finland), ridder, skriver til rådet i Reval.

Claes Flemming meddeler, at han har modtaget en alvorlig klage over folkene i Reval fra de af kong Erik 7. af Pommerns undersåtter, som driver handel i Reval.

Claes Flemming meddeler, at kong Eriks undersåtter bliver forulempet og uretfærdigt behandlet af folkene i Reval, når de vil drive handel.

Endvidere meddeler Claes Flemming, at klagen er kommet bag på kong Erik, idet kongen ikke kender til andet end ære og godhed fra folkene i Revals side, samt idet kong Erik havde en forventning om, at folkene i Reval ville støtte hans undersåtter - ikke forulempe dem.

Derfor henstiller Claes Flemming til, at rådet i Reval gør skaden god igen, således at der ikke opstår flere problemer grundet denne sag.

Endelig meddeler Claes Flemming, at han forventer, at hr. Krister (Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg Slot) vil tage det ilde op, hvis der opstår flere problemer grundet denne sag.

Tekst

Minen vruntliken grot to voren, mit Gode.

Wetet, leven heren van Revele, borgermester und ratlude, dat hiir grote klage is gekomen over ju van der armen menheit, dede minem heren dem koninge tohort, in desser wiis, dat se soken juwe havene und juwe stat, so werden se bekummert und geschediget van ju also in erer kopenscop, und min here nicht mit ju en wet, sunder ere und gut, und vormodet sik des wol van ju, wor de sine komet, dat se gevordert scholden werden wan ju und nicht gehindert.

Hiir umme, leven vrundes, wat hiir ane geschen is, so richtet dat sulven, er dar mer prangh af wert, wente mi dunket her Kristiern nimt dat to nenen danke, und wat ik ju hiir umme to scrive, dat do ik men umme rechter vruntschop willen.

Desses breves gevet mi en antwart.

Gescreven to Borgaa, des fridages na Sunte Sichfrides dag in der fasten.

Her Clawes Flemingh, ritter .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.