1418. 9. marts.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens Andersen (Lodehat) er blevet valgt til biskop i Roskilde og har fået bekræftelse herpå.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

1418. Die mercurii 7. id. martii provisum est ecclesie Roskildensi vacanti per mortem de persona Johannis Andree canonici electi, et etiam per confirmationem ad cautelam providit.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.