1418. 12. marts.


Anders Uffesen (Hvide) af Bjørnholm, ridder, tillader brødrene Svenning og Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), der ved hans hjælp har fået adelig frihed af kong Erik 7. af Pommern, at føre hans moders våben.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men som thette breff høræ ellær seer tha helser Anderss Offyssøn riddher aff Biørnholm[2] ewyndeligh meth guth och kwndgiøræ at thessæ brefføræ so som ære Swænningh Anderssøn och Michel Anderssøn huilke iegh hawer til hwlpen ath the hawe fanghet theres frijhedh aff hærskabyt tha for frændeskab schyld och troskabskyldh tha giwer iegh och wndher them myn moders skioldh och hiælm meth migh ♦

Til windysbyrd tha hawer iegh hængd myt inciglæ for thette breff meth andræ gode mæntz inciglæ so som ære Anderss Eyssøn och Anderss Laurisssøn wæpneræ ♦

Datum anno domini mcdxviii die beati Gregorii ♦

1. Alle] A gennemstreget med rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.