1418. 14. marts. Konstanz


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Hermannus de Buren, sognepræst i Burg på Femern i Odense stift, om at få retten til og provision på kanonikat og større præbende i Schwerin, hvorom han har ført proces ved kurien med nu afdøde Hartwicus Plessen, skønt Hermannus i forvejen har flere nordtyske embeder.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Hermannum de Buren rectorem ecclesie parrochialis in Borch terre Imbrie Ottoniensis diocesis om at få retten til og provision på kanonikat og større præbende i Schwerin, hvorom han har ført proces ved kurien med nu afdøde Hartwicus Plessen , skønt Hermannus i forvejen har flere nordtyske embeder.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.