[14]18. 25. marts. Lübeck


Hansestædernes rådsudsendinge og rådet i Lübeck indbyder de livlandske stæders råd til et møde i Lübeck, som vil blive afholdt tre uger før sankthans.

På dette møde skal de livlandske stæder bl.a. redegøre for, hvorfor de i strid med Lübecks og Visbys ordrer har tilladt folk at rejse til Rusland, hvilket har været til stor skade for hanseforbundet.

Desuden skal der på mødet forhandles om det møde, som skal afholdes sankthansdag mellem kong Erik 7. af Pommern og de holstenske herrer.

Endelig indskærper hansestædernes rådsudsendinge og rådet i Lübeck over for de livlandske stæder, at de skal huske at give deres udsendinge fuldmagter med til mødet, samt at de under alle omstændigheder skal være til stede under mødet mellem kong Erik og de holstenske herrer på sankthansdag, såfremt de er forhindrede i at være til stede under det møde, som skal holdes tre uger før sankthans.

Tekst

Unsen vruntliken grut unde wes wii gudes vormogen tovoren.

Ersamen leven besunderen vrunde.

Uns ys warliken vorekomen, wo gii punttollen upboren laten van gude, dat in Vlandern wesen schal; und dat gii yd nicht en holden umme den vorkop, alse des van den steden geramet ys, unde besunderen, dat de juwe gelt uppe lakene don, er se gemaket sint; ok dat gii in dem, dat gii de Russchen reyse geopend hebben boven bevel der stede Lubeke unde der van Gotlande, de dat van den gemeynen steden in bevele hebben, also gii wol weten, stucke overgegeven hebben, de den meynen steden unde copmanne grofliken to schaden und vorvange sint, und dar gii ok grofliken mede[1] gedan hebben tegen dat recesse in dem zomere nygest vorleden geramed, dar doch de juwen an unde over weren und dar gii ok eyn recesse van hebben.

Hir umme, leven vrundes, wente hir enes dages vorramet ys to holdende III[2] weken vor Sunte Johannis dage to myddenzomere erst to komende[3] , dar de stede menliken by komende werden, so begere wii mid ernste, dat gii des nyne wiis en laten edder en vorlecgen, gii en hebben juwe radessendeboden hir up de vorscreven tiid myt vuller macht, umme de vorscreven unde ok andere stůcke unde articule to sprekende unde to handelende, dar den steden und dem kopmanne grot macht ane licht: alse besunderen umme de zerovere, de sik in Vreslande und ander wegen mennychvolt vorgaddern; umme to sendende up den dach, de up Sunte Johannis dach[4] vorscreven wesen sal twysschen dem heren koninge van Denemarken unde den Holstenheren, unde dar to helpende, dat de unwille mochte gesleten werden; umme pene to vorramende unde to settende up de stede, de de eren nicht en senden to den dachvarden, dar se ernstliken und van nod wegen van den steden to geesschet werden, wente de stede alsodanen unhorsam nicht lyden en wyllen, also gii ok wol vinden in deme vorscreven recesse; unde ok van der voranderinge der draperie der van Gend, de ok denne dar umme her kommende werden[5] edder ere breve hir sendende werden.

Unde weret ok, leven vrunde, dat gii de juwen hir mit vuller macht nicht en sanden, alse vor screven ys, unde yd ok umme den punttollen van dem[6] gude, dat in Vlandern wesen schal, unde umme den vorkop nicht en helden, alse des vorramed ys in dem recesse, so mosten unde wolden de stede dar vurder up vordacht wesen, wente en sere vorwundert, dat gii yd mit dem punttollen, mit dem vorkope und mer stucken anders holden, den alse de stede, dar de juwe mede bi weren, dat umme des meynen besten willen gesat unde ordineret unde ok geholden hebben willen.

Ok, guden vrunde, gevet den juwen macht mede, rekenscop to donde van Sunte Peters gelde, und ok van dem punttollen van dessem jare.

Siit Gode bevolen.

Screven under der van Lubeke secrete, des wii samentliken hiir to bruken, up Unser Vrouwen dach annunciacionis anno XVIII[7] .

Ok, leven vrunde, konden de juwe hiir nicht komen vor Sunte Johannes dage, alse vor screven is[8] , so komen se hiir doch wol to mate uppe Sunte Johannes dach; unde wii raden jw, dat gii desse dachvard nicht en vorlecgen.

Radessendeboden der stede van der Dudesschen henze, nu tor tiid binnen Lubeke vorgaddert, unde de rad to Lubeke.

1. mede] dar mede, Bunge l.l. 2. III] Hanserec. l.l. skriver 3; ændret til romertal efter Bunge l.l. 3. komende] III weken - erst to komende, dvs. 3. juni 1418. 4. up Sunte Johannis dach] dvs. 24. juni 1418. 5. werden] mangler i Hanserec. l.l.; rettet efter Bunge l.l. 6. dem] den, Hanserec. l.l.; rettet efter Bunge l.l. 7. XVIII] Hanserec. l.l. skriver 18; ændret til romertal efter Bunge l.l. 8. vor screven is] vorgescreven is, Bunge l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.