1418. 4. april. Konstanz


Pave Martin 5. pålægger biskoppen i Ciudad-Rodrigo og provsterne i Lund og Västerås at overdrage kirken i Sollentuna i Uppsala stift til Jakob Larsen, klerk fra Viborg stift, skønt han har pavelig provision på et kanonikat med ventebrev på præbende i Uppsala.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Episcopo Civitatensi et Lundensis ac Arosiensis ecclesiarum prepositis.

Vite ac morum honestas [etc.].

Hodie siquidem (etc., af samme indhold som DD 1418. 7. apr., nr. 14180407004).

Cum itaque dicta ecclesia in Solentwna per hujusmodi vero (!) promotionem vacet, nos discretioni vestre mandamus, quatenus ecclesiam de Solentwna [fructus 4 mr.] Jacobo Laurentii clerico Vibergensis diocesis , postquam illam omnino dimiserit, auctoritate nostra conferre curetis, non obstante quod nos nuper dicto Jacobo de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Upsalensis concessimus provideri.

Datum Constantie 7. id. aprilis anno 1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.