1418. 10. april.


Hr. Jakob (Andersen) Lunge i Stadager skøder sin fader hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede en gård i Skørpinge mod betaling.

Tekst efter reg.

Tekst

e. Item it breff att her Jep Lunge i Stadaggere rider skøder sinn fader her Anders Jacopsøn Lunge i Eegede rider enn gaard i Skiørping for wederlag / ♦

Datum denn andenn synndag effter paaske / mcdxviij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.