1418. 7. maj. Konstanz


Pave Martin 5. pålægger efter supplik af bl.a. kong Erik 7. af Pommern og ærkebiskopperne af Uppsala, Lund og Nidaros biskopperne i Oslo, Åbo og Växjö at foranstalte undersøgelser af undergerninger foretaget af biskop Nils i Linköping, biskop Brynolf (Algotsson) i Skara og nonnen Ingrid i Skenninge samt af disses liv, og paven bekræfter samtidig Konstanzkonciliets bestemmelse i samme anledning.

Udtog efter Svenskt Dipl. l.l., arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. pålægger efter supplik pro parte carissimi in Christo filii nostri Erici, Swecie, Dacie et Norwegie regis illustris , ac venerabilium fratrum nostrorum Upsalensis, Lundensis et Nidrosiensis archiepiscoporum, necnon suffraganeorum provincie Upsalensis ac dilectorum filiorum nonnullorum capitulorum et conventuum, ecclesiarum et monasteriorum, necnon procerum et aliorum nobilium ac communitatum quarundam civitatum regni Swecie biskopperne i Oslo, Åbo og Växjö at foranstalte undersøgelser af biskop Nils' i Linköping, biskop Brynolf (Algotssons) i Skara og nonnen Ingrid i Skenninges liv og undergerninger og bekræfter samtidig Konstanzkonciliets bestemmelse i samme anledning.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.