[1418.] 21. maj. Lübeck


Rådet i Lübeck skriver til rådet i Reval.

Rådet i Lübeck meddeler, at det efter rådet i Revals ønske har skrevet til kong Erik 7. af Pommern vedrørende hr. Krister Nilsson (Vasa), foged på Viborg slot, samt at det vil fortælle rådet i Reval, hvad kong Erik svarer.

Desuden meddeler rådet i Lübeck, at det har skrevet et brev til hr. Krister, og at dette brev er vedhæftet nærværende brev. I den forbindelse ønsker rådet i Lübeck, at rådet i Reval sender det pågældende brev til hr. Krister ved dets eget sendebud, samt at rådet i Reval fortæller rådet i Lübeck, hvad hr. Krister svarer på dette brev.

Endvidere indskærper rådet i Lübeck over for rådet i Reval, at det skal huske at sende udsendinge til det møde, som skal holdes i Lübeck to uger før sankthans. Det er dog i orden, hvis udsendingene kommer til selve sankthans eller lidt efter.

Endelig beder rådet i Lübeck rådet i Reval minde de andre stæder i Livland om at sende udsendinge til mødet i Lübeck.

Tekst

Prudentibus et discretis viris, dominis proconsulibus et consulibus Revalliensibus, amicis nostris[1] dilectis, dentur[2] .

Unsen vruntliken grut unde wes wii gudes vormogen tovoren.

Ersamen leven besunderen vrunde.

Also gii uns gescreven hebben van hern Kersten Nicleissone, vogede to Wiiborch etc. , also hebbe wii dem heren koninge van Denemarken na juwer begeringe dar umme gescreven, unde wes uns dar van weddervarende wert, dat wiille wii jw benalen mit den ersten.

Ok, leven vrunde, hebbe wii dem ergenomeden hern Kersten dar sulves umme screven na lude der cedulen[a] hiir ane besloten; begerende, dat gii eme den breff schicken bii juwem egenen boden; unde wes jw dar van to antworde werd, latet uns weten sunder zument.

Vurder, leven vrunde, alse jw de stede hebben bidden laten to komende to der dachvard, de men hiir holden schal verteyn dage vor Sunte Johans dage to middensomere erst to komende, also dunked uns radsam, dat gii des nynewis en vorlecgen, up dat gii unde de juwen des to nynem unwillen unde schaden en komen.

Unde komen ok juwe sendeboden hiir to Sunte Johans dage[3] edder dar wat na, se komen noch wol to mate.

Unde diit moge gii den anderen steden bii jw belegen ok vorkundigen, uppe dat see des sunder schaden blyven.

Siit Gode bevolen.

Screven under unsem secrete des ersten sonnavendes na pinxsten.

Consules Lubicenses.

1. nostris] nostris nostris, A. 2. dentur] dd, A; dandum, Hanserec. l.l.; detur, Svenskt Diplomatarium l.l. 3. Sunte Johans dage] dvs. 24. juni 1418.
a. der cedulen] det pågældende dokument kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.