1418. 31. maj. Sallinge herredsting


Tingsvidne af Sallinge herredsting om, at Niels Pedersen er ærværdig, forstandig og fribåren.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thænnæ screft see æller høræ helsæ wy/ Per Torkilsøn fouet ii Salinghæret/ Broter Inggemæær/ abeth ii Holmækloster Byl ther ridder æær/ Eler Ransou/ Hænikæ Hwitkop/ Jep Tuæsøn/ Pagh/ Brynikæ ther wæbnæræ æræ/ oc Nes Laurensøn bundæ æær euinnelich meth guth/

Wy kungøret allæ mæn/ soual the nu æræ som æfter kommæ schulæ/ aat wy æfter wors herræ føtelsæ oor M° c°c°c°c° po thet xviij° oor/ thæn tisdau nest æfter sanctæ Vrbanus dau/ neruærindes aat hauæ varet seet oc høørd for os oc for fleræ gothæ mæn tha po tinggæ voræ po Salinghærettingh/ aat for os vor skikkæth en ærlich man oc schælich thænnæ neruærindæ brefføræræ Nes Persøn ther Oldæ Neiels kallæs/ aat han innen firæstokkæ vor po thet for saudæ ting/ bedes oc feek oc framledæ eet folt tingsuidnæ mædh ottæ schælich mæn/ sosum Per Brun af Wontinggæ/ Anders Bundæ af Foborgh/ Anders Jenssøn af Salinggæ/ Jes Algitsøn af Alistæth Fin Saxsøn af Hødorp/ Nes Hord af Gesterløu/ Per Neielsøn af Schærninggæ/ oc Anders Neielsøn af Kradorp/ hwilkæ ottæ godhæ mæn samdræchtælich witnædæ po theræ sannæn oort/ aat thæn for sauthæ Nes Persøn een ærlich man vor oc schælich oc friboren man bothæ po fathærs sithæ oc mothærs oc kan inngin macht hauæ mæth rætæ aat læggæ hanum aant tel ææn ærlich oc schælicht/ hwerken po fathærs sithæ æller mothærs æller po hans einæ weinæ forthy[1] han æær ææchtæ oc rææth bothæ po faters sithæ och moters ♦

thet wy hørthæ oc sowæ thet witnæ vy vnder woræ inseilæ ♦

giuet oor oc dau oc steth som tel foren æær sauth

1. forthy] Fra og med forthy og brevet ud står skriften meget svagt (søgt bortraderet?).

Oversættelse

Vi, Peder Torkilsen, foged i Sallinge herred, broder Ingemar, abbed i Holme kloster, Bil, der er ridder, Eler Rantzow, Henneke Hvitkop, Jakob Tuesen, Pag, Brynneke, der er væbnere, og Niels Larsen, bonde, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører denne skrift

Vi bekendtgør for alle mænd, såvel nulevende som kommende, at vi og flere gode mænd, der var på Sallinge herredsting 1418 år efter Vor Herres fødselsår den tirsdag næst efter Skt. Urbans dag, har været til stede og set og hørt, at der fremstod for os en ærværdig og forstandig mand, denne nærværende brevviser, Niels Pedersen, der kaldes Olde Niels, og at han var inden for fire stokke på det ovennævnte ting og bad om og fik og fremlagde et fuldt tingsvidne med otte forstandige mænd, som er Peder Brun af Vantinge, Anders Bonde af Fåborg, Ander Jensen af Sallinge, Jens Algudsen af Allested, Finn Saksen af Hørup, Niels Hård af Gestelev, Peder Nielsen af Skerninge og Anders Nielsen af Krarup. Disse otte gode mænd vidnede overensstemmende på deres sande ord, at førnævnte Niels Pedersen var en ærværdig mand og en forstandig og fribåren mand både på sin faders side og sin moders side, og at ingen kan med ret beskylde ham for andet end at være ærlig og forstandig hverken på sin faders eller sin moders side eller på hans egne vegne, fordi han er ægte og ret både på sin faders og sin moders side

Det, som vi hørte og så, vidner vi med vore segl

Givet år og dag og sted, som er sagt tidligere