1418. 20. juni. Hornum herredsting


Tingsvidne af Hornum herredsting om Bislev kirkes rettigheder til bl.a. en sø og en eng.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item ett tingsvinde aff Hornwmherritztin[g att engen[1] ] haffuer bedre rett till then sø eng s[.....] giffuer kiere oppo end Bisløff kyr[cke] ♦

[Datum mcdxviij] mandag nest for sancti Johannis baptiste d[ag] ♦

b):

Tingswintne paa engen[2] [.....[3] ] till Bisloff kirke ♦

Datum mcdxviij ♦

1. att engen] således udfyldt i ÆA. 2. engen] usikker læsning.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.