1418. 23. juni.


Tue Nielsen (Vind?), ridder, pantsætter Anders Asmundsen, værkmester, et øde bol i Birket og en gård i Magletving for otte lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Item først ith breff att her Tue Nielsøn rider pandsetter Anders Assmundsøn werckmester it øde boell y Birckett oc en gaard y Magletuinge for viij lødig marck / ♦

Datum sancti Johannis Baptiste afftenn m c d xviij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.