1418. 24. juni. Gottorp


Hertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten udnævner væbneren Hartwig v. Bülow til opmand i striden mellem dem og kong Erik 7. af Pommern om hertugdømmet Slesvig i stedet for hertug Bernhard af Braunschweig, idet denne er blevet syg.

Tekst

Wy Hinric van Godes gnaden hertoge to Sleeswic . to Holsten . to Stormern vnde to Schowenborgh greve . vnde wy Hinric van den suluen gnaden furste to Stormern . to Holsten vnde to Schowenborgh greve . don witlik alden iennen de dessen breef seen edder horen lesen . dat wy vmme der schelinge willen dede is twisschen hern Erike konninghe to Dennemarcken vnde vns . vmme dat hertochdom van Sleeswiic vnde vmme andere sake . dar vnser een dem andern vmme to toseggende heft . ghekoren hadden den hochgebornen ffursten vnde heren . hern Bernde hertogen to Brunswiic . vnde Luneborch . alse vor enen ouerman . icht de schedeslude dede ergenomede Erik konning . to Dennemarken . vnde wij ok gekoren hadden des rechtes vmme der schelinghe willen nicht ens werden konden . des hefft[1] de ergenomede here hertoghe Bernd . mit synem / openen beseghelden breue . vnde ok mit muntliker louenwerdighen bodesschop . vns vnderkundeghed . de dat ok in den hilghen holden hebben . dat id an der warheyd also sy . dat he syk vthgereth hadde vnde was vp dem weghe by vns to Gottorpe vppe sunte Johannes Baptisten dach alse een ouerman to komende . vnde is leyder vp dem weghe vnde nameliken . to Schifhorne van kranicheyd weghene beuallen vnde vnmechtich geworden . dat he by uns to Gottorppe vppe den vorbenomeden sunte Johans dach nicht komen kan . ♦

Hir vmme vppe dat wy dem daghe deghedingen vnde breuen de twisschen dem ergenomeden heren koninge . vnde vns an beyden syden gemaked vnde vorsegeld syn . vul don alse wii scholen . vnde gherne willen . vnde neen gebrek dar vmme an . vns en werde so hebbe wy . eendrachtlicken gekorn vnde kesen mit kraft desses breues den vromen duchtigen knapen . Hartighe van B{uu}low vor enen ouerman . in des ergenomeden heren hertoch Berndes stede . vnde de sulue Hartich Bulow . scal alse een ouerman . vullemacht van vnser weghen hebben . vmme der ergenomeden schelinghe willen . de twisschen dem vorbenomeden heren koninghe vnde vns is . vmme dat ergenomede hertochdom van Sleeswic . vnde worvmme vnde / wes vnser een dem andern . vorder to toseggende heft . icht vnser beyder schedeslude . des rechtes nicht ens werden konnen . ♦

Vnde dar vp to merer tuchnisse desser vorscreven stucke hebbe wii . hertoghe Hinric van Sleeswic . vnde greue Hinric van Holsten . vnse jngeseghele witliken . vor dessen breef gehenged laten . ♦

Vnde ik Hartich van Bulow . vorbenomed bekenne an dessem suluen breue dat ik vmme bede willen der ergenomeden hogebornen heren hertoghen Hinrikes van Sleeswiic . vnde greuen Hinrikes van Holsten . geannamed hebbe vnde ok anname mit craft desses suluen breues . de ouermanschop vmme der vorbenomeden schelinge willen . icht de schedeslude des rechtes nicht ens enworden . vnd hebbe dar vp to merer tuchnisse myn jngeseghel witliken mede vor dessen breef gehenghed laten . ♦

Gheuen to Gottorppe na Godes bord . dusend . veerhunderd . dar na in dem achteynden iare an sunte Johans Baptisten daghe to middensomere ♦

1. des hefft] konning . to Dennemarken . - des hefft mangler hos Noodt l. l..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.