1418. 29. juni. Reval


Rådet i Reval skriver til hr. Krister (Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot).

Rådet meddeler, at det har modtaget hr. Kristers brev, hvori han skriver, at rådet skal lade kong Erik 7. af Pommerns undersåtter rejse til og fra Reval uden hindringer.

Rådet svarer, at det ikke er rådets sag alene at afgøre dette spørgsmål. Derimod er det hele hanseforbundets sag, idet russerne har påført hele hanseforbundet stor skade. Derfor har hanseforbundet forbudt alle købmænd at handle med russerne.

Endelig meddeler rådet, at det ikke er forbudt for kong Eriks undersåtter at fragte gods til eller fra Reval, blot godset ikke føres til russerne.

Tekst

Na der grote.

Ersame leve her Cristiern, besunderge gude vrunt[1] !

Wetet, dat[2] wi juwen bref[a] gutliken entfangen und wol vornomen hebben, dar uns juwe ersamicheit inne schrivet, dat wi juwe lude scholen varen und komen laten af und to, alse se bitte her to gedan hebben.

Des begere wi juwer erbarcheit gutliken to wetene[3] , dat et unser sake allene nicht en si, sunder der gemeinen stede und des gemeinen kopmans sake, wante juwe erbarcheit lichte wol vornomen hevet, dat de Russen deme copmanne vele vordreites und[4] groten homot to gebrocht hebben, und willen ene van siner vriiheit und rechticheit drengen[5] und driven.

Dar umme[6] hebben de stede geboden, wi van erer wegen[7] , dat niin copman[8] handelinge mit en hebben sal in ereme lande[9] , und[10] niinerleie gud en to vore, und se nicht to sokende bit so lange, dat se deme copmanne geliike und redelicheit[11] don vor unliik, und dat se den copman bi siner rechticheit laten[12] .

Hiir umme, leve besunderge vrunt, bidde wi juwe leve, mit alleme vliite begerende, uns des nicht to vorkerende, wante wi nicht min dar to doen mogen.

Wi moten dat vorwaren, alse wi dat vor den steden vorantworden mogen, und wat[13] de gude lude van ju hiir ut unser stat und havene[14] halen und voren willen, und mogen, dat in den riiken unses heren, des koninges[15] , gesleten werd, und nicht uppe de Russen gevord[16] werd, deme copmanne to schaden und to vorvange[17] , dat is en ungeweigert, und war[18] wi juwer ersamicheit und leve mede behechlik und to deinste werden mogen[19] , dat wille wi alle tiit gerne doen, dar uns dat in redelicheit steet[20] to doende na all unsem vormogen.

Gescreven under unsem secrete, an sunte Peter und Pawels dage[21] .

1. vrunt] Ersame - vrunt, mangler i Aa. 2. Wetet, dat] Wetet, dat, a; Wetet, leve here, her Christiern, dat, Aa. 3. to wetene] to wetene, a; to wetene, alse wy ju ok vore ghescreven hebben, Aa. 4. vele vordreites und] mangler i Aa. 5. drengen] drengen, a; dryngen, Aa. 6. Dar umme] Dar umme, a; Darumme so, Aa. 7. wegen] geboden - wegen, mangler i Aa. 8. niin copman] niin copman, a; me nyne, Aa. 9. lande] mit - lande, a; myt en in ereme lande hebben en sal, Aa. 10. und] und, a; noch, Aa. 11. geliike und redelicheit] geliike und redelicheit, a; redelicheit unde geliik, Aa. 12. laten] vor unliik - laten, mangler i Aa. 13. mogen, und wat] mogen, und wat, a; mogen. Wat, Aa. 14. ut unser stat und havene] mangler i Aa. 15. unses heren, des koninges] mangler i Aa. 16. gevord] gevord, a; gewort, Aa. 17. deme copmanne to schaden und to vorvange] mangler i Aa. 18. ungeweigert, und war] ungeweigert, und war, a; ungeweygert. War, Aa. 19. mogen] war - mogen, a; War wy j{ue}wer ersamicheit unde leve beheglik to vrontschoppen wesen mogen unde den j{ue}wen, Aa. 20. steet] mangler i Aa. 21. dage] Gescreven - dage, mangler i Aa.
a. juwen bref] Krister Nilssons brev til rådet i Reval kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.