[1418. 5. juli - 1419. 4. juli]. Dorpat


Rådet i Dorpat skriver til rådet i Reval.

Rådet i Dorpat meddeler, at det har modtaget rådet i Revals brev med kong Erik 7. af Pommerns brev. I den forbindelse meddeler rådet i Dorpat, at det har sendt kong Eriks brev videre til rådet i Riga, og at det har bedt rådet i Riga om at sende en kopi af brevet til rådet i Lübeck. Rådet i Dorpat har skrevet til rådet i Riga, at det på de livlandske hansestæders vegne skal bede rådet i Lübeck om at drøfte sagen med de andre hansestæder, som ligger i nærheden af Lübeck. Desuden skal rådet i Riga bede om, at Lübeck og de andre hansestæder i nærheden af Lübeck forsøger at komme frem til den bedste løsning, således at hansestæderne og hansekøbmændene ikke kommer til at lide overlast i fremtiden.

Endvidere anbefaler rådet i Dorpat, at rådet i Reval skriver et brev til kong Erik på vegne af de livlandske stæder, idet kong Eriks udsending befinder sig i Reval.

Endvidere anbefaler rådet i Dorpat, at rådet i Reval skriver til kong Erik, at de livlandske hansestæder i ydmyghed har modtaget og forstået hans brev, og at alle de livlandske hansestæder er kede af, at sagen er til så stor ulejlighed for kong Erik.

Endelig ønsker rådet i Dorpat, at rådet i Reval skriver, at de livlandske hansestæder har skrevet til rådet i Lübeck og de andre hansestæder i nærheden af Lübeck for at få dem til at gøre deres bedste, for at sagen kan bilægges med venskab.

Tekst

Unsen vruntlichen grut, mid alles gudes begeringe, tovorn.

Ersame leve heren und gude vrunde!

Juwen breff, mid des heren koninges breve[a] van Dennemarken, an uns gesand etc., hebbe wi gutliken entfangen und wol vornomen, und wi hebben densulven breff vort gesand an de heren tor Rige, und hebben se gebeden, in vorbetteringe van en, dat se de copie des breves senden an de heren to Lubeke, und bidden se van desser stede wegen, dat se mit den anderen steden, dar bi belegen, in den saken bearbeiden, und ramen dar des besten inne, dat de stede und de koepman in tokomenden tiiden unbeschediged und ungemaned moge bliven, wante wi uns besorgen, dat de stede und de koepman in tokomenden tiiden swarlike mogen belasted und gemaned werden van der sake wegen.

Und also de her konink begeerd een antwerde bi sinen boden, umme dat de bode dar bi ju is, so keisse wi int beste, dat gi deme heren koninge een antwerde scriven van desser stede wegen.

Uns dunket nutte, dat gi dem heren koninge vor en antwerde scriven, in vorbetteringe van ju, dat de stede van Liflande siner koninkliken gnade breff oetmodichliken und weedichliken hebben entfangen und wol vornomen, und dat uns allen leet si, dat sine koninklike gnade mit den saken so swarliken bemoiet sin, und wi hebben unse vrunde, de heren van Lubeke und de anderen stede, dar bi belegen, gebeden mit ganzer andacht, dat se in den saken willen des besten bearbeiden, so dat de sake mit vruntscop moge to vrede komen.

Gode weset salich und gesund bevolen.

Screven under unser stad secret, des dinxstages na sunte Peter und sunte Paules dage etc.

Borgermestere und raedmanne to Darbte.

a. breve] det er usikkert, hvilket af kong Eriks breve der refereres til. Der kan dog være tale om kong Eriks brev til rådet i Reval, DD 1418. 14. maj, nr. 14180514001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.