1418. 9. juli. Lübeck


Richard Lange meddeler rådet i Reval, hvorledes hansestæderne og de holstenske grever forgæves har ventet på kong Erik 7. af Pommern ved det møde, som var berammet til Slesvig by.

Tekst

Vruntlike grote vorgescreven, mit alle deme, dat ik gudes vormach.

Wetet, leven heren und guden vrunde, dat wi daling sin gekomen to hus van Sleswyk to Lubeke, und dar en hebbe wi leider nicht bedreven, men dat wi grot gelt und gud to spilde gebrocht hebben und vorteerd.

De heren van Holsten weren dar mit eren landesheren, de se dar hebben solden, und vorbeiden dar des heren koninges.

Do se dar dre dage gelegen hadden na deme rechten dage, do beden de Holsten heren de stede to gaste, und geven en do to kennende, dat se dar gelegen hedden dre dage nach dem rechten dage, und hedden vorbeidet des heren koninges, und se hedden deme dage vul gedan, und se hopeden des vorsten und heren stede und alle guden lude mochten dat kennen, dat se recht weren in eren saken, na dem male dat de konig des dages nicht geholden hedde, alse he dat selven bebrevet und besegelt hedde, den dag to holdene und vul to donde; vort so legen se mit groter swaren koste, und ere landesheren de wolden riden to hus, se en kunden dar nicht lenger getoven.

Nu beden de stede, dat se wol deden und toveden noch enen dach ofte twe. Dit beleveden se.

Do der here konig do nicht en quam, do to reden de heren des anderen dages dar na.

Do quam den steden en breff van deme heren koninge, dar he inne schreff, dat se wol deden und leten sik des legers nicht vordreten, he wolde des andern dages selven bi se wesen.

Dit warde des enen dages, des andern, des derden, des verden; des veften dages do schreff de here konig den steden enen bref, dat em sin rat afgeraden hedde, dat he to Sleswik nicht komen solde, wente her hedde wol vornomen, dat de heren entreden weren; doch so wolde he dar senden hertoge Alberte van Mekellenborghe, de solde spreken mit den steden van siner wegen.

Hir beiden de stede na den enen dach und den anderen, doch mit korte de hertoge und de konig quemen beide allike vele.

Do wordens de stede ens, dat se wedder to Lubeke vort togen, und wi hebben wol vornomen, dat de Holsten heran morgen hir to Lubeke in komen, und wes er werf is, de en wet noch numment.

Item so en hebben de stede hir noch nicht to hope gewesen up dem huse, alse dat se nenerleige sake vorder gehanterd en hebben; dar umme en kan ik ju dar vorder nicht van schriven.

[.....]

Geschreven VIII dage na unser leven vrouwen dage divisitatio.

Richerd Langhe.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.