1418. [før 12. juli]. Viborg slot


Krister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot, anmoder rådet i Lübeck om at få indbyggerne i Reval til at afstå fra den vold, som de udøver mod kong Erik 7. af Pommerns undersåtter. Indbyggerne i Reval retfærdiggør volden med, at hansestæderne ifølge dem har bestemt, at de skal gøre det.

Tekst efter Styffe l.l.

Tekst

Wetet leuen vrundes also gij lichte wol vornomen hebben vnde gehoret, dat de van Reuele mynes heren des koninges vndersaten groten gewalt vnd schaden gedan hebben, etliken ere gudere genomen vnd[1] etliken ere schepe gehindert vnd vp eede gedrungen dat nen recht ys noch geweset hefft, vnd secgen dat yd sy eyn bod der menen henze stede, also ik hope dat id nicht en sij, wente de stede mynes heren des koninges gud vrunde[2] sint vnd ok danken myns heren des koninges coplude vnd vndersaten alle den steden, dar se geweset sin dat en anders nicht den ere vnd gud wedderuaren ys, ane van dessen vorscreuen van Reuele de ere egene bod suluen nicht geholden hebben also en lichte wol borde, men se hebben des ergenomeden myns heren des koninges vndersaten grofliken beschediged vorweldet vnd vorvnrechted alse iw desse breff bringere vurder mer vnderrichten werd dan ik iw scriuen kan ♦

Hir vmme bidde ik vruntliken juwe erbarheid dat gij se hir ane vnderwisen willen dat se sik suluen hir ane richten, wente ik node zeghe dat es my vurder not dede vor myner herscop to clagende ♦

Worvan begere ik eyn vruntlik antword van iw wedder to scrivende ♦

Bedende[3] ouer my ♦

Screuen to Wyborch[4] etcetera ♦

Anno Mo cccc xviijo

1. ere gudere genomen vnd] mangler hos Styffe l.l.; indsat efter Hanserec. l.l. 2. gud vrunde] gude vrund, Hanserec. l.l. 3. Bedende] Styffe l.l. læser Beden de. 4. Wyborch] Aa har fejlagtigt Nyborch.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.