[14]18. 13. juli. [Lübeck]


Hansestædernes rådsudsendinge meddeler grev Adolf af Schauenburg, at hertug Heinrich af Slesvig med sit råd har været hos dem, og at han dér i lighed med grev Adolf (jf. grev Adolfs brev til hansestædernes rådsudsendinge af 8. juli 1418, DD 1418. 8. jul., nr. 14180708001) har anmodet om rådsudsendingenes bistand i sagen mod kong Erik 7. af Pommern. Rådsudsendingene har svaret hertug Heinrich, at de har fået at vide, at kong Erik på samme måde har anmodet om hansestædernes bistand i sagen mod de holstenske herrer, idet kongen i modsætning til de holstenske herrer mener, at han har overholdt mødet i Slesvig 24. juni 1418. Derfor vil rådsudsendingene nu finde ud af, hvem af de to parter der i højest grad har overholdt mødet.

Tekst

Post salutacionem.

Eddele mechtige here.

Juwen breff, dar ane gii bidden, dat wii juwen vedderen, dem hochgebornen heren hertogen <Hinrik> [1] to Sleswik etc. und dem eddelen heren greven Hinrik van Holsten etc., to erem rechte willen behulpen wesen, alse de stede in vortiden dem heren koninge van Dennemarken und en gesecht hebben; na deme se dem rechtdage, alze des up sunte Johannis dage to middensomere nyest vorleden[2] tusschen dem sulven heren koninge und en, also uns wol vordenke, vorramed was, vul gedan hebben; und de here koning deme also nicht gedan en hebbe, na lude des breves dar up bezegelt etc., hebbe wii wol vornomen.

Begerende juwer herlicheid to wetende, dat juwe ergenomede veddere, here hertoge Hinrik van Sleswiik , hiir by uns geweset ys mit sinem rade, esschende unde begerende von uns in der wiise, alze juwe vorgenomede breff utwiset; dar to wii siner herlicheit antworden, dat de erbaren van den steden, de wii to dem vorscreven dage gesant hadden, uns wol berichtet hebben, wo se van des ergenomeden heren koninges wegene ok geeschet sin, sinem rechte bistendich to wesende, wente sine gnade mene, dat he dem dage ok vul gedan hebbe.

Und na deme wii van beyden delen alzo geesschet sin, so mote wii uns dar erst mede bekummeren, dat wii weten und vinden mogen, welkere del deme rechten vullest gedan hebbe; und wes de stede gesecht hebben, deme don se alle wege gerne, also sik dat geboret.

Wii zeden ok dem erbenomeden juwen vedderen vurder: duchte siner herlicheid, dat wii dar noch icht gudes to don mochten, dat de zake mit der hulpe Godes in vruntlicheid mochte gesleten werden, dar en wolde wii noch koste noch arbeit ane sparen, alze wii vakene gerne gedan hebben.

Juwe herlicheid beware God to langen zaligen tiiden.

Scriptum ipso die Margarete virginis <18> [3] .

2. sunte Johannis dage to middensomere nyest vorleden] dvs. sankthansdag, 24. juni 1418. 3. <18> ] mangler i Aa, Ab og Ac.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.