1418. 26. juli.


Hr. Peder Iversen pantsætter en ødegård beliggende syd for Balle kirkes præstegård til en ukendt.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et her Peder Jffuerssens pante breff paa en øde gaard synden ved preste gaarden tiil Ballow kircke / ♦

Datum mcdxviijo then tisdag nest fore sancti Olavi dag : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.