[1418]. 4. august.


Grev Heinrich af Holsten skriver til hansestædernes rådsudsendinge, at han er forundret over, at de har skrevet til ham for at spørge, om han vil give dem sikkerhed, da de allerede ved, at grev Heinrich og hans folk altid vil give dem sikkerhed.

Tekst

Post salutacionem.

Guden vrunde.

So gii scriven mank anderen worden, dat wii jw unvortogert scriven, aff edder to, ja effte nen, eff gii edder de juwen, juwe copman edder de ere und ere gudere to watere und to lande vor uns, den unsen und der wii mechtich sin und vor alle den yennen, de umme unsen willen don und laten willen, mogen velich wesen etc., hebbe wii wol vornomen.

Des willet weten, dat uns des zere vorwundert, wo gii uns dar so drapliken up scriven, na deme gii wol weten, dat wii mit jw und den juwen nicht en weten wen leeff und gud, und gii, juwe copman mit eren guderen, vor uns und den unsen und vor alle den yennen, de umme unsen willen don und laten willen, al velich sin.

Screven under unsem ingesegele des donredages na Petri ad vincula.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.