[1418]. 5. august. Lütjenburg


Hertug Heinrich af Slesvig skriver til hansestædernes rådsudsendinge, at han vil holde freden med kong Erik 7. af Pommern indtil 29. september 1418, og at han indtil da ikke vil tillade nogen at skade hansekøbmændene.

Tekst

Post salutacionem.

Ersamen Guden vrunde.

Alze gii uns scriven mank anderen worden, dat gii anders nicht hebben vorstan, dan dat de vrede tusschen deme koninge van Dennemarken unde uns begrepen yo schulle bestande bliven wente uppe sunte Michels dach erst to komende[1] etc.: des begere wii jw weten, dat wii den vrede also yo gerne denken to holdende.

Vortmer, alze gii begerende siin, dat wii jw unvortogert scriven, ja edder nen, efft gi edder de juwe, juwe copman, de ere und ere gudere to watere und to lande vor uns, den unsen, der wii mechtich siin, mogen velich wesen etc.: des willet weten, dat wii des nemande gunnen willen, wor wii dat keren konnen, de jemende beschedigen scholen binnen dem vruntliken bestande twisschen dem koninge und uns twisschen nu und sunte Michelis dage, went wii jo sunderliken mit jw und den juwen men leff und gud en weten.

<Siit Gode bevolen> [2] .

Screven to Lutkenborch ipso die Oswaldi regis nostro sub secreto.

1. sunte Michels dach erst to komende] dvs. mikkelsdag, 29. september 1418. 2. <Siit Gode bevolen> ] mangler i Aa og Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.