1418. 15. august.


Abbeden og konventet i Alling kloster mageskifter Remstrup, Remstrup fang, den grund, som borgen Silkeborg er opført på, samt deres ejendom i Bond (Gjern herred).

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et latins mageskiffte breff emellum abbeten aff Alling closter oc conuent ther sammesteds paa Remstrop / Remstrop fang / och stedit som Siilckeborg stander paa och all theris deel vdj Bond / ♦

Datum mcdxviij die assumtionis beatæ Mariæ virginis : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.