1418. 7. oktober. Pavia


Det pavelige kancellis optegnelse om at Pave Martin 5. har løst biskop Peder (Lykke) fra bispesædet i Ribe og forflyttet ham til ærkesædet i Lund, ledigt efter den tidligere ærkebiskop Peder (Mikkelsen (Kruses)) død. Samtidig har han udnævnt han Kristian Hemmingsen, provst i Roskilde, til ny biskop i Ribe.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1418.] Papiæ ... Eadem die[1] absolvit dominum Petrum episcopum Ripensem a vinculo ecclesie Ripensis providitque ecclesie Lundensi vacanti per obitum domini Petri de persona ipsius domini Petri eumque transtulit ad eandem ecclesiam Lundensem.

Eadem die providit ecclesie Ripensi de persona domini Christierni prepositi ecclesie Roskildensis eumque illi ecclesie prefecit in episcopum et pastorem.

1. Eadem die] = 7. oktober.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.