1418. 13. oktober.


Et tingsvidne om, at Tord Mikkelsen af Mattrup erklærer ikke at have nogen rettighed i Lars (Larsen) Hvas (den yngre af Ormstrups) gods.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings winde at Tord Michelssen aff Matrup kendis seg ingen rettighed att haffue vdj Las Huassis godzs / ♦

Datum mcdxviijo then torsdag nest fore sancti Calixti dag : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.